راهنمای ساکنان و گردشگران دبی
2 . جزایر نخلی پالم | Dubai The palm
1742 بازدبد - 20 دیدگاه
ما جزیره نخل رو از داخل هلیکوپتر دیدیم. شگفت انگیز بود. ارزون نبود اما ارزش پول دادن رو داشت. حتما باید این ماجراجویی رو امتحان کنید.