راهنمای ساکنان و گردشگران دبی

بزرگترین مرجع گردشگری دبی به زبان فارسی

ماه بعد
تیر ۱۳۹۷
ماه قبل
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
 
 
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
 
 
 
 
 

رویداد های تیر ۱۳۹۷ دبی

کنسرت اکسو در دبی 2018
۲۳ تیر تا ۲۳ تیر
سوپرایز تابستانی دبی 2018
۳۱ تیر تا ۱۳ مرداد