برجسب: تعطیلات عمومی دبی

1a

اگر شما نیز از مسافران تور دبی  هستید و میخواهید بدانید در ۲۰۱۸ میلادی روز های تعطیلی رسمی عمارات متحده عربی و روزهای تعطیل رسمی دبی چه روز هاییست برای برنامه ریزی ۲۰۱۸، از راهنمای ما برای روزهای مهم امارات متحده عربی استفاده کنید . هنگامی که به تعطیلات می آید، افرادی که در بخش دولتی مشغول به کار هستند می توانند روزهای بیشتری را نسبت به بخش خصوصی انتظار داشته