هتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی

Crowne Plaza Dubai Deira

شما اولین امتیاز دهنده باشید من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فاهتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی - Crowne Plaza Dubai Deira - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۵,۱۵۸,۰۰۰ ۷,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۵,۱۵۸,۰۰۰ ۷,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ایران ایر ۶ آبان ۹ آبان ۳ شب BB ۵,۱۵۸,۰۰۰ ۷,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ایران ایر ۱۳ آبان ۱۶ آبان ۳ شب BB ۵,۱۵۸,۰۰۰ ۷,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
ایران ایر ۱۲ آبان ۱۵ آبان ۳ شب BB ۵,۱۵۸,۰۰۰ ۷,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
ایران ایر ۹ آبان ۱۲ آبان ۳ شب BB ۵,۱۵۸,۰۰۰ ۷,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
ایران ایر ۱۹ آبان ۲۲ آبان ۳ شب BB ۵,۱۵۸,۰۰۰ ۷,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۵,۱۵۸,۰۰۰ ۷,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
ایران ایر ۲۰ آبان ۲۳ آبان ۳ شب BB ۵,۱۵۸,۰۰۰ ۷,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۲ روز مانده
ماهان ۱ آبان ۴ آبان ۳ شب BB ۵,۳۸۸,۰۰۰ ۷,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۴ آبان ۷ آبان ۳ شب BB ۵,۳۸۸,۰۰۰ ۷,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ماهان ۲۹ مهر ۲ آبان ۳ شب BB ۵,۳۸۸,۰۰۰ ۷,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳۰ مهر ۳ آبان ۳ شب BB ۵,۳۸۸,۰۰۰ ۷,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۵,۳۸۸,۰۰۰ ۷,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳ آبان ۶ آبان ۳ شب BB ۵,۳۸۸,۰۰۰ ۷,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۵,۴۵۸,۰۰۰ ۸,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ماهان ۸ آبان ۱۱ آبان ۳ شب BB ۵,۶۷۷,۰۰۰ ۸,۲۶۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
ایران ایر ۱۶ آبان ۱۹ آبان ۳ شب BB ۵,۹۰۸,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
ایران ایر ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۶,۰۲۲,۰۰۰ ۹,۴۷۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۶,۰۲۲,۰۰۰ ۹,۴۷۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۶,۰۲۲,۰۰۰ ۹,۴۷۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ایران ایر ۸ آبان ۱۲ آبان ۴ شب BB ۶,۰۲۲,۰۰۰ ۹,۴۷۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
ایران ایر ۱۲ آبان ۱۶ آبان ۴ شب BB ۶,۰۲۲,۰۰۰ ۹,۴۷۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
ایران ایر ۱۶ آبان ۲۰ آبان ۴ شب BB ۶,۰۲۲,۰۰۰ ۹,۴۷۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
ایران ایر ۱۹ آبان ۲۳ آبان ۴ شب BB ۶,۰۲۲,۰۰۰ ۹,۴۷۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۷ آبان ۴ شب BB ۶,۰۲۲,۰۰۰ ۹,۴۷۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
ایران ایر ۲۲ آبان ۲۶ آبان ۴ شب BB ۶,۰۲۲,۰۰۰ ۹,۴۷۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۴ روز مانده
ماهان ۲۹ مهر ۳ آبان ۴ شب BB ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۹,۷۰۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳۰ مهر ۴ آبان ۴ شب BB ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۹,۷۰۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۹,۷۰۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۹,۷۰۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳ آبان ۷ آبان ۴ شب BB ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۹,۷۰۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۴ آبان ۸ آبان ۴ شب BB ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۹,۷۰۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ماهان ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۶,۳۲۲,۰۰۰ ۹,۷۷۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ایران ایر ۱۵ آبان ۱۹ آبان ۴ شب BB ۶,۷۷۲,۰۰۰ ۱۰,۲۲۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
ماهان ۲ آبان ۷ آبان ۵ شب BB ۷,۱۱۶,۰۰۰ ۱۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
این هتل فقط 300 متر از مرکز خرید ریف فاصله داشته و امکاناتی نظیر استخر روباز و اتاق های جادار مجهز به تهویه مطبوع ارائه می دهد. باشگاه سلامتی هتل دارای باشگاه، سونا و امکانات ماساژ می باشد. اتاق ها با مبل راحتی و یخچال تجهیز شده اند و از دکوراسیونی به رنگ کِرِم برخوردارند. حمّام های مرمین هم با دوش در داخل اتاق ها قرار داند و بعضی از آن ها به جکوزی هم مجهز هستند. در غروب، تیم سرگرمی به اجرای برنامه ها مشغول می شود. یک میخانه هم برای مسابقات ورزشی باز است و کوکتل ها هم در سالون سرو می شوند. کراون پلازا روبروی ایستگاه مترو صلاح الدین، که منطقه جمیرا و مجتمع تجاری امارات مال را به هم متصّل می کند، قرار دارد. فرودگاه بین المللی دبی در 5 کیلومتر پلازا قرار دارد. خدمه 24 ساعته هم امکان ارائه آژانس را در صورت تقاضا فراهم می کند. دیره انتخاب عالی برای مسافران علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
امکانات :
بیرونی: استخر روباز، تراس آفتاب
فعالیت ها: زمین گلف(در 3 کیلومتری)، بیلیارد، سونا، مرکز فیتنس، ماساژ، جکوز، حمّام
غذا و نوشیدنی: بار، صبحانه در اتاق، رستوران(سفارش غذا به صورت جدا)، رستوران(بوفه)، اسنک بار
اینترنت: رایگان! وای فای در تمام قسمت های هتل بدون هیچ هزینه ای موجود است.
پارکینگ: رایگان! پارکینگ رایگان خصوصی در محل امکان پذیر است(نیازی به رزرو نیست.)
خدمات: سرویس اتاق، اجاره اتومبیل، آژانس(اضافه بها)، تاکسی به فرودگاه(اضافه بها)، پذیرش 24 ساعته، پذیرش و خروج میهمان سریع ، تبدیل ارز،منشی تور، نگهداری چمدان ها، سرویس مستخدم، سرویس نگهداری از کودک، لباسشویی، خشکشویی، خدمات اتو، ماشین برق کفش، سرویس پیشخدمت(زن) روزانه، امکانات برگزاری نشست ها/ضیافت ها، مرکز تجارت، فاکس/فوتوکپی،مرکز زیبایی/آرایشگاه، مغازه کادو فروشی
عمومی: روزنامه، گاوصندوق، امکانات ویژه میهمانان معلول، اتاق های خانواده، آسانسور، اتاق های عایق صدا، مکان مخصوص سیگار کشیدن
زبان ها: فیلیپینی، روسی، ایتالیایی، اندونزیایی، هندی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، عربی
نمایش بیشتر

*هتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
هنوز کاربری به این هتل پنج ستاره امتیاز نداده . شما اولین نفر باشید.
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

" برای سفر تجاری مناسب بود. تمیز و پاکیزه، به جز نشانه های کوچکی از قدیمی شدن. یکی از مکان های معروف در خیابان شیخ زیاد. اتاق های بزرگ. صبحونه ی عالی و رستوران های خوب.

"
مفید بود ؟ تشکر
" تجربه ی فوق العده ای از اقامت در این هتل و کارکناش داشتم. در حمل ساک ها، خیلی به من کمک کردن و مشتاق این بودن هر چیزی که می خام رو فراهم کنن. فقط اگه تلویزیون پورت یو اس بی داشت عالی می شد.
"
مفید بود ؟ تشکر
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
بستن
تور دبی : تماشای فواره دبی از داخل قایق
تور دبی پرواز با پاراسیل
تور هلی کوپتر دبی
اسپینس
اطلاعات گردشگری دبی و نکات مربوط به سفردبی
جریمه 600 درهمی در کمین رانندگان دبی
برنامه حذف پنجره از هواپیماهای امارات
مکانی جدید برای آویزان شدن در دبی!
نخستین معبد هندو در ابوظبی تا سال 2020 تکمیل می‌شود
امارات اولین پرواز در طولانی ترین مسیر جدید جهان را تکمیل می کند

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی

لطفا منتظر بمانید...