هتل 5 ستاره فیرمونت دبی

Fairmont Dubai

شما اولین امتیاز دهنده باشید من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان شیخ زائد، مرکز تجارت 1،
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره فیرمونت دبی - Fairmont Dubai - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۶,۱۶۶,۰۰۰ ۹,۷۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۶,۱۶۶,۰۰۰ ۹,۷۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ایران ایر ۶ آبان ۹ آبان ۳ شب BB ۶,۱۶۶,۰۰۰ ۹,۷۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ایران ایر ۱۳ آبان ۱۶ آبان ۳ شب BB ۶,۱۶۶,۰۰۰ ۹,۷۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
ایران ایر ۱۲ آبان ۱۵ آبان ۳ شب BB ۶,۱۶۶,۰۰۰ ۹,۷۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
ایران ایر ۹ آبان ۱۲ آبان ۳ شب BB ۶,۱۶۶,۰۰۰ ۹,۷۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
ایران ایر ۱۹ آبان ۲۲ آبان ۳ شب BB ۶,۱۶۶,۰۰۰ ۹,۷۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۶,۱۶۶,۰۰۰ ۹,۷۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
ایران ایر ۲۰ آبان ۲۳ آبان ۳ شب BB ۶,۱۶۶,۰۰۰ ۹,۷۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۲ روز مانده
ماهان ۱ آبان ۴ آبان ۳ شب BB ۶,۳۹۶,۰۰۰ ۹,۹۹۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۴ آبان ۷ آبان ۳ شب BB ۶,۳۹۶,۰۰۰ ۹,۹۹۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ماهان ۲۹ مهر ۲ آبان ۳ شب BB ۶,۳۹۶,۰۰۰ ۹,۹۹۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳۰ مهر ۳ آبان ۳ شب BB ۶,۳۹۶,۰۰۰ ۹,۹۹۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۶,۳۹۶,۰۰۰ ۹,۹۹۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳ آبان ۶ آبان ۳ شب BB ۶,۳۹۶,۰۰۰ ۹,۹۹۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۶,۴۶۶,۰۰۰ ۱۰,۰۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ماهان ۸ آبان ۱۱ آبان ۳ شب BB ۶,۶۸۵,۰۰۰ ۱۰,۲۸۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
ایران ایر ۱۶ آبان ۱۹ آبان ۳ شب BB ۶,۹۱۶,۰۰۰ ۱۰,۵۱۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
ایران ایر ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۷,۳۶۶,۰۰۰ ۱۲,۱۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۷,۳۶۶,۰۰۰ ۱۲,۱۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۷,۳۶۶,۰۰۰ ۱۲,۱۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ایران ایر ۸ آبان ۱۲ آبان ۴ شب BB ۷,۳۶۶,۰۰۰ ۱۲,۱۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
ایران ایر ۱۲ آبان ۱۶ آبان ۴ شب BB ۷,۳۶۶,۰۰۰ ۱۲,۱۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
ایران ایر ۱۶ آبان ۲۰ آبان ۴ شب BB ۷,۳۶۶,۰۰۰ ۱۲,۱۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
ایران ایر ۱۹ آبان ۲۳ آبان ۴ شب BB ۷,۳۶۶,۰۰۰ ۱۲,۱۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۷ آبان ۴ شب BB ۷,۳۶۶,۰۰۰ ۱۲,۱۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
ایران ایر ۲۲ آبان ۲۶ آبان ۴ شب BB ۷,۳۶۶,۰۰۰ ۱۲,۱۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۴ روز مانده
ماهان ۲۹ مهر ۳ آبان ۴ شب BB ۷,۵۹۶,۰۰۰ ۱۲,۳۹۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳۰ مهر ۴ آبان ۴ شب BB ۷,۵۹۶,۰۰۰ ۱۲,۳۹۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۷,۵۹۶,۰۰۰ ۱۲,۳۹۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۷,۵۹۶,۰۰۰ ۱۲,۳۹۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳ آبان ۷ آبان ۴ شب BB ۷,۵۹۶,۰۰۰ ۱۲,۳۹۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۴ آبان ۸ آبان ۴ شب BB ۷,۵۹۶,۰۰۰ ۱۲,۳۹۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ماهان ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۷,۶۶۶,۰۰۰ ۱۲,۴۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ایران ایر ۱۵ آبان ۱۹ آبان ۴ شب BB ۸,۱۱۶,۰۰۰ ۱۲,۹۱۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
ماهان ۲ آبان ۷ آبان ۵ شب BB ۸,۷۹۶,۰۰۰ ۱۴,۷۹۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
با خدمات کلاس جهانی هتل فیرمونت دبی، بهترین اقامتتان را تجربه کنید. واقع شده در قلب دبی و خیابان شیخ زائد، در آنطرف مرکز تجارت جهانی دبی، و با فاصله تنها 10 دقیقه با خودرو یا مترو تا مجتمع تجاری دبی مال، برج خلیفه و فوّاره، هتل زیبای فرمونت قرار دارد. این هتل با یک اسپای لوکس، استخر های رروباز و 13 رستوران مختلف در خدمت شماست. تمام 394 اتاق و سوئیت هتل فرمونت ترکیبی از ظرافت کلاسیک و دکوراسیون مدرن امروزی است. هر اتاق پنجره های بزرگ از کف تا سقف دارد و دید پانورامیکی از خلیج فارس و منظره شهری ارائه می دهد. حمّام های بزرگ با محصولات Le Labo تکمیل شده است. فرمونت گزینه های مختلفی برای میل کردن غذا در اختیار شما گذاشته است، مثل صرف شام در Noire and Café Sushi، جایی که سنّت، نوآوری را ملاقات می کند. میهمانان می توانند در The Exchange Grill، که یک رستوران برنده جایزه نیز هست، لذّت صرف یک غذای خوشمزه را بچشند و یا در محیط فوق العاده Dokuz، یک محل استراحت ترکی، به تمدد اعصاب بپردازند. هتل فرمونت همچنین دو تا از بهترین نایت کلاب های شهر را در خود جای داده است. این هتل 2 استخر روباز بالای پشت بام دارد و شما می توانید طلوع و غروب دل انگیز خورشید را هنگام شنا کردن به نظاره بنشینید. مرکز اسپا در این هتل شامل هفت نوع درمان خصوصی و اتاق های ریلکسیشن و همچنین یک مرکز فیتنس فوق العاده است. افرادی که به ساحل رفتن علاقه دارند می توانند از یکی از سواحل خط ساحلی دبی لذّت ببرند. ساحل عمومی جمیرا، با خودرو تنها چند دقیقه از اینجا فاصله خواهد داشت. خود این هتل به صورت مستقیم و از طریق یک پل مجهّز به تهویه مطبوع، به مرکز تجارت جهانی دبی متّصل می شود. مجتمع تجاری امارات مال با یک رانندگی 20 دقیقه ای از هتل قابل دسترسی بوده و فرودگاه بین المللی نیز در 10 کیلومتری واقع شده است. اگر به تجارت، گردش های شبانه و خرید برند های لوکس علاقه مند هستید، مرکز تجارت 1 گزینه خوبی برای شما خواهد بود.
امکانات :
بیرونی: استخر روباز(همه ساله)، تراس، تراس آفتاب
فعالیت ها: سونا، مرکز فیتنس، اسپا و مرکز سلامتی، ماساژ، جکوزی، حمّام، کتابخانه، نایت کلاب/دی جی
غذا و نوشیدنی: رستوران(Noire: بین المللی، Pronto Cafe: بین المللی، Dokuz: ترکی، Cafe Sushi: ژاپنی، Cavalli Club: ایتالیایی، The Exchange Grill: استیک و گریل وباربیکیو، Bridges Sports Bar: آمریکایی و بین‌المللی، Catch: غذای دریایی، Cascades: بین‌المللی، خاورمیانه ای، Cin Cin: بین‌المللی، Bistrot Bagatelle: مدیترانه ای، Cirque Le Soir، The Cigar Bar)، بار، صبحانه در اتاق، رستوران(سفارش غذا به صورت جدا)، رستوران(بوفه)، اسنک بار
اینترنت: اینترنت با سیم با قیمت 100 درهم برای 24 ساعت، اینترنت وای فای با قیمت 20 درهم برای یک ساعت، اینترنت وای فای با قیمت 100 درهم برای 24 ساعت.
پارکینگ: رایگان! پارکینگ رایگان خصوصی در محل امکان پذیر است(نیازی به رزرو نیست.)
خدمات: سرویس اتاق، نهار بسته بندی شده، اجاره اتومبیل، آژانس(رایگان)، منشی 24 ساعته، پذیرش و خروج میهمان سریع السیر، تبدیل ارز، نگهداری چمدان ها، دستگاه خودپرداز ATM، سرویس مستخدم، پذیرش و خروج میهمان به صورت خصوصی، سرویس نگهداری از کودک، لباسشویی، خشکشویی، خدمات اتو، ماشین برق کفش، اتوی بخار لباس ها، سرویس پیشخدمت(زن) روزانه، امکانات برگزاری نشست ها/ضیافت ها، مرکز تجارت، فاکس/فوتوکپی، مغازه کادو فروشی، امکانات اتاق VIP
عمومی:وای فای پولی، روزنامه، گاوصندوق، مغازه (موجود در هتل)، اتاق های بدون سیگار، امکانات ویژه میهمانان معلول، اتاق های خانواده، آسانسور، مکان های مخصوص سیگار کشیدن
زبان ها: چینی، ترکی، فیلیپینی، روسی، هندی، فرانسوی، اسپانیایی، انگلیسی، آلمانی، عربی
نمایش بیشتر

*هتل 5 ستاره فیرمونت دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
هنوز کاربری به این هتل پنج ستاره امتیاز نداده . شما اولین نفر باشید.
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

" هتل در ابتدای جاده ی شیخ زیاد واقع شده . کاملا نزدیک مرکز خرید جهانه. فقط باید از خیابون رد بشید و به مرکز خرید برسید. هتل امکانات فوق العاده و رستوران های خوبی داره. بعلاوه ی یک رستوران غیر معمول که غذا در جای تاریک سرو میشه!
"
مفید بود ؟ تشکر
مهدوی
0 تشکر
" من هر وقت که به دبی میام در این هتل اقمت می کنم. از توجه کارکنان گرفته تا اندازه و تمیزی اتاق ها، این هتل هیچی کم نداره. بطور مناسبی در سیستم راه اهن و رستوران های محلی قرار گرفته.
"
مفید بود ؟ تشکر
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 5 ستاره فیرمونت دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
بستن
اولین پلیس آهنی به پلیس دبی ملحق می شود
جاذبه های گردشگری کمتر شناخته شده دبی
هزینه زندگی در دبی
تور برج خلیفه
جمعیت و ملیت های دبی
نمایشگاه هدایا دبی
پارک های ساحلی دبی
اعلام نتایج آراء انتخابات ریاست جمهوری در حوزه دبی و امارتهای شمالی
تاکسی های پرنده بدون سرنشین اهانگ در دبی راه اندازی میشوند
آیا خط هوایی Emirates واقعا به مردم بلیط پرواز رایگان می‌دهد؟

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 5 ستاره فیرمونت دبی

لطفا منتظر بمانید...