هتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی

Swissôtel Al Ghurair Dubai

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان عمر بن خطاب، جنب مرکز خرید الغریر سنتر
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی - Swissôtel Al Ghurair Dubai - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۴,۶۹۸,۰۰۰ ۶,۸۲۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۴,۶۹۸,۰۰۰ ۶,۸۲۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ایران ایر ۶ آبان ۹ آبان ۳ شب BB ۴,۶۹۸,۰۰۰ ۶,۸۲۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ایران ایر ۱۳ آبان ۱۶ آبان ۳ شب BB ۴,۶۹۸,۰۰۰ ۶,۸۲۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
ایران ایر ۱۲ آبان ۱۵ آبان ۳ شب BB ۴,۶۹۸,۰۰۰ ۶,۸۲۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
ایران ایر ۹ آبان ۱۲ آبان ۳ شب BB ۴,۶۹۸,۰۰۰ ۶,۸۲۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
ایران ایر ۱۹ آبان ۲۲ آبان ۳ شب BB ۴,۶۹۸,۰۰۰ ۶,۸۲۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۴,۶۹۸,۰۰۰ ۶,۸۲۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
ایران ایر ۲۰ آبان ۲۳ آبان ۳ شب BB ۴,۶۹۸,۰۰۰ ۶,۸۲۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۲ روز مانده
ماهان ۱ آبان ۴ آبان ۳ شب BB ۴,۹۲۸,۰۰۰ ۷,۰۵۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۴ آبان ۷ آبان ۳ شب BB ۴,۹۲۸,۰۰۰ ۷,۰۵۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ماهان ۲۹ مهر ۲ آبان ۳ شب BB ۴,۹۲۸,۰۰۰ ۷,۰۵۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳۰ مهر ۳ آبان ۳ شب BB ۴,۹۲۸,۰۰۰ ۷,۰۵۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۴,۹۲۸,۰۰۰ ۷,۰۵۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳ آبان ۶ آبان ۳ شب BB ۴,۹۲۸,۰۰۰ ۷,۰۵۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۴,۹۹۸,۰۰۰ ۷,۱۲۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ماهان ۸ آبان ۱۱ آبان ۳ شب BB ۵,۲۱۷,۰۰۰ ۷,۳۴۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
ایران ایر ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۵,۴۰۸,۰۰۰ ۸,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۵,۴۰۸,۰۰۰ ۸,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۵,۴۰۸,۰۰۰ ۸,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ایران ایر ۸ آبان ۱۲ آبان ۴ شب BB ۵,۴۰۸,۰۰۰ ۸,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
ایران ایر ۱۲ آبان ۱۶ آبان ۴ شب BB ۵,۴۰۸,۰۰۰ ۸,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
ایران ایر ۱۶ آبان ۲۰ آبان ۴ شب BB ۵,۴۰۸,۰۰۰ ۸,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
ایران ایر ۱۹ آبان ۲۳ آبان ۴ شب BB ۵,۴۰۸,۰۰۰ ۸,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۷ آبان ۴ شب BB ۵,۴۰۸,۰۰۰ ۸,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
ایران ایر ۲۲ آبان ۲۶ آبان ۴ شب BB ۵,۴۰۸,۰۰۰ ۸,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۴ روز مانده
ایران ایر ۱۶ آبان ۱۹ آبان ۳ شب BB ۵,۴۴۸,۰۰۰ ۷,۵۷۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
ماهان ۲۹ مهر ۳ آبان ۴ شب BB ۵,۶۳۸,۰۰۰ ۸,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳۰ مهر ۴ آبان ۴ شب BB ۵,۶۳۸,۰۰۰ ۸,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۵,۶۳۸,۰۰۰ ۸,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۵,۶۳۸,۰۰۰ ۸,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳ آبان ۷ آبان ۴ شب BB ۵,۶۳۸,۰۰۰ ۸,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۴ آبان ۸ آبان ۴ شب BB ۵,۶۳۸,۰۰۰ ۸,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ماهان ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۸,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ایران ایر ۱۵ آبان ۱۹ آبان ۴ شب BB ۶,۱۵۸,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
ماهان ۲ آبان ۷ آبان ۵ شب BB ۶,۳۴۸,۰۰۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری

با خدمات با کلاس جهانی هتل الغریر، بهترین اقامتتان را تجربه کنید این هتل پنج ستاره در منطقه پر رفت و آمد دیره واقع شده است و یک هتل بدون الکل می باشد که با ایستگاه متروی یونیون، 10 دقیقه پیاده فاصله دارد. این هتل از باشگاه و استخر برخوردار بوده و جنب مرکز خرید الغریر واقع شده است. تمام امکانات اقامتی الغریر مجهز به تهویه مطبوع بوده و مبله هستند. هر اتاق شامل تلویزیون ماهواره ای، یک مینی بار و حمّام اختصاصی می باشد. میهمانان می توانند در رستورانLiwan غذا میل کنند یا از غذاهای فوق العاده رستوران ایرانی Shayan لذّت برده یا اینکه در Yasmine Lounge، Club Rotana Lounge یا Business Lounge غذاهای سبک و نوشیدنی میل نمایند. شما می توانید به مرکز اسپای این هتل که سونا را با هزینه اضافی برایتان مهیا می کند، دسترسی داشته باشید. یک باشگاه بسیار مجهز هم در محل موجود است. دبی کریک با اتومبیل 10 دقیقه از هتل فاصله دارد. یک سرویس هم برای رفتن به فرودگاه بین المللی دبی، که 15 دقیقه زمان می برد، در صورت تقاضا در نظر گرفته می شود. دیره منطقه عالی برای تجارت، گردش و خرید لباس است. این منطقه همچنین مکان مناسبی برای خرید از برندهای مطرح دنیا نظیر نایکی است.


امکانات :
بیرونی: استخر روباز، تراس آفتاب
فعالیت ها: اسکواش، سونا، مرکز فیتنس، اسپا و مرکز سلامتی، جکوزی
غذا و نوشیدنی: رستوران، صبحانه در اتاق، اسنک بار
اینترنت: وای فای در تمام قسمت های هتل با قیمت 20 درهم برای یک ساعت، وای فای در تمام قسمت های هتل با قمت 90 درهم برای 24 ساعت.
پارکینگ: رایگان! پارکینگ رایگان خصوصی در محل امکان پذیر است(نیاز به رزرو دارد.)
خدمات: سرویس اتاق، نهار بسته بندی شده، اجاره اتومبیل، پذیرش 24 ساعته، تبدیل ارز،منشی تور، نگهداری چمدان ها، سرویس مستخدم، پذیرش و خروج میهمان به صورت خصوصی، لباسشویی، خشکشویی، خدمات اتو، ماشین برق کفش، امکانات برگزاری نشست ها/ضیافت ها، مرکز تجارت، فاکس/فوتوکپی،مرکز زیبایی/آرایشگاه، مغازه کادو فروشی
عمومی: وای فای پولی، روزنامه، گاوصندوق، مغازه(در هتل)، اتاق های بدون سیگار، امکانات ویژه میهمانان معلول، اتاق های خانواده، آسانسور، مکام مخصوص سیگار کشیدن
زبان ها: فیلیپینی، هندی، فرانسوی، انگلیسی، عربی
نمایش بیشتر

*هتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این هتل پنج ستاره امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

" هتل فوق العاده ای بود و کارکنان خیلی مهربون بودن. ما برای 4 شب در این هتل اقامت داشتیم و وقتی هتل رو ترک کردیم ناراحت بودیم. اتاق های خیلی بزرگ و تمیز بود و ناحیه ی استخر هم خیلی زیبا بود.
"
مفید بود ؟ تشکر
" من این هتل رو همراه با خانواده ام تجربه کردم و باید بگم که سرویس و محیط خیلی لوکسی داشت.استخر و سونا واقعا عالی و باشگاه فراموش نشدنی! واقعا از اقامتم لذت بردم
"
مفید بود ؟ تشکر
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
بستن
پروژه جدید هتل اتریشی وینا هاوس در دیره دبی
بهترین پارک های دبی که باید ببینید
دیدار با یک خانواده مقیم دبی:
تاریخچه دبی
قایق سواری بر روی خور
متوسط ​​حقوق در دبی برای بخش های مختلف شغلی
IFLY تجربه بی نظیر پرواز
ساخت بزرگترین چرخ فلک دنیا در دبی ، عین دبی
سواحل دبی
ممنوعیت توقف در حاشیه جاده برای اقامه نماز در دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 5 ستاره سوفیتل الغریر دبی

لطفا منتظر بمانید...