هتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی

Rixos The Palm Dubai

شما اولین امتیاز دهنده باشید من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
جزایر نخلی جمیرا، هلال شرقی، نقشه C40 صندوق پستی 18652
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی - Rixos The Palm Dubai - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۸,۶۴۳,۰۰۰ ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ایران ایر ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۸,۶۴۳,۰۰۰ ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
ایران ایر ۶ آبان ۹ آبان ۳ شب BB ۸,۶۴۳,۰۰۰ ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
ایران ایر ۱۳ آبان ۱۶ آبان ۳ شب BB ۸,۶۴۳,۰۰۰ ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
ایران ایر ۱۲ آبان ۱۵ آبان ۳ شب BB ۸,۶۴۳,۰۰۰ ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
ایران ایر ۹ آبان ۱۲ آبان ۳ شب BB ۸,۶۴۳,۰۰۰ ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
ایران ایر ۱۹ آبان ۲۲ آبان ۳ شب BB ۸,۶۴۳,۰۰۰ ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۸,۶۴۳,۰۰۰ ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۹ روز مانده
ایران ایر ۲۰ آبان ۲۳ آبان ۳ شب BB ۸,۶۴۳,۰۰۰ ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۶ روز مانده
ماهان ۲۷ مهر ۳۰ مهر ۳ شب BB ۸,۸۷۳,۰۰۰ ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۸ مهر ۱ آبان ۳ شب BB ۸,۸۷۳,۰۰۰ ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۱ آبان ۴ آبان ۳ شب BB ۸,۸۷۳,۰۰۰ ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ماهان ۴ آبان ۷ آبان ۳ شب BB ۸,۸۷۳,۰۰۰ ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
ماهان ۲۹ مهر ۲ آبان ۳ شب BB ۸,۸۷۳,۰۰۰ ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۳۰ مهر ۳ آبان ۳ شب BB ۸,۸۷۳,۰۰۰ ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ماهان ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۸,۸۷۳,۰۰۰ ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ماهان ۳ آبان ۶ آبان ۳ شب BB ۸,۸۷۳,۰۰۰ ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۹ روز مانده
ماهان ۲۵ مهر ۲۸ مهر ۳ شب BB ۸,۹۱۳,۰۰۰ ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۶ مهر ۲۹ مهر ۳ شب BB ۸,۹۱۳,۰۰۰ ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۸,۹۴۳,۰۰۰ ۱۵,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
ماهان ۸ آبان ۱۱ آبان ۳ شب BB ۹,۱۶۲,۰۰۰ ۱۵,۲۳۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
ایران ایر ۱۶ آبان ۱۹ آبان ۳ شب BB ۹,۳۹۳,۰۰۰ ۱۵,۴۷۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۲ روز مانده
ایران ایر ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۱۰,۶۶۹,۰۰۰ ۱۸,۷۷۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ایران ایر ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۱۰,۶۶۹,۰۰۰ ۱۸,۷۷۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ایران ایر ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۱۰,۶۶۹,۰۰۰ ۱۸,۷۷۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
ایران ایر ۸ آبان ۱۲ آبان ۴ شب BB ۱۰,۶۶۹,۰۰۰ ۱۸,۷۷۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
ایران ایر ۱۲ آبان ۱۶ آبان ۴ شب BB ۱۰,۶۶۹,۰۰۰ ۱۸,۷۷۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
ایران ایر ۱۶ آبان ۲۰ آبان ۴ شب BB ۱۰,۶۶۹,۰۰۰ ۱۸,۷۷۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۲ روز مانده
ایران ایر ۱۹ آبان ۲۳ آبان ۴ شب BB ۱۰,۶۶۹,۰۰۰ ۱۸,۷۷۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۷ آبان ۴ شب BB ۱۰,۶۶۹,۰۰۰ ۱۸,۷۷۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۹ روز مانده
ایران ایر ۲۲ آبان ۲۶ آبان ۴ شب BB ۱۰,۶۶۹,۰۰۰ ۱۸,۷۷۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۸ روز مانده
ماهان ۲۶ مهر ۳۰ مهر ۴ شب BB ۱۰,۸۹۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۷ مهر ۱ آبان ۴ شب BB ۱۰,۸۹۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۸ مهر ۲ آبان ۴ شب BB ۱۰,۸۹۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۹ مهر ۳ آبان ۴ شب BB ۱۰,۸۹۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۳۰ مهر ۴ آبان ۴ شب BB ۱۰,۸۹۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ماهان ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۱۰,۸۹۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ماهان ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۱۰,۸۹۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ماهان ۳ آبان ۷ آبان ۴ شب BB ۱۰,۸۹۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۹ روز مانده
ماهان ۴ آبان ۸ آبان ۴ شب BB ۱۰,۸۹۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
ماهان ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۱۰,۹۶۹,۰۰۰ ۱۹,۰۷۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
ماهان ۲۵ مهر ۲۹ مهر ۴ شب BB ۱۱,۰۱۹,۰۰۰ ۱۹,۱۲۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۱۵ آبان ۱۹ آبان ۴ شب BB ۱۱,۴۱۹,۰۰۰ ۱۹,۵۲۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
ماهان ۲ آبان ۷ آبان ۵ شب BB ۱۲,۹۲۴,۰۰۰ ۲۳,۰۵۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
خدمات با کلاس جهانی را در هتل ریکسوس دِ پالم دبی تجربه کیند هتل ریکسوس در جزایر نخلی واقع شده و امکانات اقامتی مدرن با بالکن های اختصاصی و مشرف به دریا ارائه میدهد. این هتل شامل یک استخر با تم مرغزار میان کویر و مرکز اسپای Rixos Royal که انواع مختلف درمان ها را ارائه میدهد، می باشد. اتاق های لوکس وسوئیت های ریکسوس با طرّاحی مدرن تُرکی ساخته شده اند. هر اتاق شامل تلویزیون تخت، وای فای رایگان و مینی بار است و حمّام با وان و دوش شیشه ای نیز در آنها تعبیه شده است. میهمانان می توانند از انواع و اقسام غذاها در رستوران های مختلف لذّت ببرند. ازجمله رستوران LOlivio Ristorante که غذاهای اصیل ایتالیایی سرو می کند. باقلوای شیرین تر از عسل ترکی هم در شیرینی پزی Istanbul در کنار بسیاری دیگر از خوراکی های سنتی موجود است. مرکز اسپای ریکسوس منوی مجللی از انواع ماساژ درمانی ها شامل بالی، تایلندی و سوئدی ارائه می دهد. یک باشگاه خوب با مربیان معتبر نیز در اینجا موجود می باشد. میهمانان می توانند از اوایل شب در Nargile-Shisha Lounge استراحت کنند. پارک آبی آکواونچور 8 دقیقه با خودرو از هتل فاصله دارد. یک سرویس رایگان هم برای رفتن به مجتمع تجاری امارات مال، 4 بار در روز موجود است. سرویس تاکسی آبی به دبی مارینا نیز روزی یک بار قابل ارائه به مسافران است. جزایر نخلی جمیرا مکان فوق العاده ای برای مسافرینی است که به استراحت، ساحل و خرید برند های لوکس علاقه دارند.
امکانات :
بیرونی: استخر روباز(همه ساله)، تراس، تراس آفتاب
فعالیت ها: زمین تنیس، ماهی گیری، شیرجه، غواصی، امکانات ورزش های آبی(در محل)، سونا، مرکز فیتنس، اسپا و مرکز سلامتی، ماساژ، حمّام، منطقه ساحلی اختصاصی، ساحل، زمین بازی کودکان، خدمه سرگرمی، نایت کلاب/دی جی، باشگاه کودک، سرگرمی های سرشب
غذا و نوشیدنی: رستوران، بار، صبحانه در اتاق، رستوران(سفارش غذا به صورت جدا)، رستوران(بوفه)، اسنک بار، منوی ویژه غذاهای رژیمی(در صورت تقاضا)
اینترنت: رایگان! وای فای در تمام قسمت های هتل بدون هیچ هزینه ای موجود است.
پارکینگ: رایگان! پارکینگ رایگان خصوصی در محل امکان پذیر است(نیازی به رزرو نیست.)
خدمات: سرویس اتاق، نهار بسته بندی شده، اجاره اتومبیل، آژانس(رایگان)، تاکسی به فرودگاه(اضافه بها)، پذیرش 24 ساعته، پذیرش و خروج میهمان سریع السیر، تبدیل ارز،منشی تور، سرویس بلیط، نگهداری چمدان ها، دستگاه خودپرداز ATM، سرویس مستخدم، پذیرش و خروج میهمان به صورت خصوصی، سرویس نگهداری از کودک، لباسشویی، خشکشویی، خدمات اتو، ماشین برق کفش، سرویس پیشخدمت(زن) روزانه، امکانات برگزاری نشست ها/ضیافت ها، مرکز تجارت، فاکس/فوتوکپی،مرکز زیبایی/آرایشگاه، مغازه کادو فروشی، امکانات اتاق VIP
عمومی: روزنامه، گاوصندوق، مغازه(در هتل)، اتاق های بدون سیگار، امکانات ویژه میهمانان معلول، اتاق های خانواده، آسانسور، گرمایش، اتاق های بدون آلرژی، مکان مخصوص سیگار کشیدن
زبان ها: اوکراینی، ترکی، روسی،فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، عربی
نمایش بیشتر

*هتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
هنوز کاربری به این هتل پنج ستاره امتیاز نداده . شما اولین نفر باشید.
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

" ما برای بار دوم در هتل ریکسوس در ماه ژانویه اقامت کردیم و کاملا راضی بودیم. با ما مثل دوست قدیمی خودشون رفتار می کردن. چون صبح زود به هتل رسیدیم و اتاقمون اماده نبود، به ما شیرینی و قهوه داده شد که عالی بود!
"
مفید بود ؟ تشکر
" همه چی عالی بود. از خدمات گرفته تا غذا ، جو محیط، تمیزی و لوکس بودن...این هتل اخرین اقامتی بود که در طول سفر خودمون به دبی برای تعطیلات داشتیم. تجربه ی فوق العاده ای بود. در این هتل به تمامی نکات توجه و نیاز های شما بر اورده میشه.
"
مفید بود ؟ تشکر
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
سایر هتل های پنج ستاره نزدیک به هتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی
هتل پنج ستاره دیوکس دبی
DUKES Dubai Hotel - Palm Jumeirah
بستن
وای‌فای رایگان در فرودگاه‌های دبی: با سرعت بالا و نامحدود
انتقال یخ های قطب جنوب به دبی برای تامین آب شیرین
بهترین نمایش موسیقی برادوی در تئاتر شهر دبی
قوانین حمل دارو در شهر دبی
مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی افتتاح شد
نمایشگاه هدایا دبی
شرکت Jacky in Dubai
تاج اکسپرس در تئاتر دبی ، تاج اکسپرس
جرایم رانندگی در دبی
مقایسه چرخ فلک های چشم لندن و چشم دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 5 ستاره ریکسوس دِ پالم دبی

لطفا منتظر بمانید...