هتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی

Bonnington Jumeirah Lakes Towers

شما اولین امتیاز دهنده باشید من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
برج های دریاچه جمیرا
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فاهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۱ آبان ۴ آبان ۳ شب BB ۴,۸۱۲,۰۰۰ ۷,۰۸۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۴,۸۴۲,۰۰۰ ۷,۱۱۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۳ روز مانده
ایران ایر ۲۰ آبان ۲۳ آبان ۳ شب BB ۴,۸۴۲,۰۰۰ ۷,۱۱۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
ایران ایر ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۴,۸۶۲,۰۰۰ ۷,۱۳۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ایران ایر ۶ آبان ۹ آبان ۳ شب BB ۴,۸۶۲,۰۰۰ ۷,۱۳۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ایران ایر ۱۹ آبان ۲۲ آبان ۳ شب BB ۴,۸۶۲,۰۰۰ ۷,۱۳۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
ایران ایر ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۴,۹۰۲,۰۰۰ ۷,۱۷۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۱۲ آبان ۱۵ آبان ۳ شب BB ۴,۹۰۲,۰۰۰ ۷,۱۷۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
ایران ایر ۹ آبان ۱۲ آبان ۳ شب BB ۴,۹۰۲,۰۰۰ ۷,۱۷۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۹ روز مانده
ایران ایر ۱۳ آبان ۱۶ آبان ۳ شب BB ۵,۰۰۲,۰۰۰ ۷,۲۷۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
ماهان ۱ آبان ۴ آبان ۳ شب BB ۵,۰۷۲,۰۰۰ ۷,۳۴۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۴ آبان ۷ آبان ۳ شب BB ۵,۰۷۲,۰۰۰ ۷,۳۴۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۵,۰۷۲,۰۰۰ ۷,۳۴۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳ آبان ۶ آبان ۳ شب BB ۵,۰۷۲,۰۰۰ ۷,۳۴۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۵,۱۴۲,۰۰۰ ۷,۴۱۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۸ آبان ۱۱ آبان ۳ شب BB ۵,۳۱۱,۰۰۰ ۷,۵۸۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ایران ایر ۱۶ آبان ۱۹ آبان ۳ شب BB ۵,۵۰۲,۰۰۰ ۷,۷۷۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
ایران ایر ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۶۳۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۶۳۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۶۳۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ایران ایر ۱۲ آبان ۱۶ آبان ۴ شب BB ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۶۳۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
ایران ایر ۱۶ آبان ۲۰ آبان ۴ شب BB ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۶۳۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
ایران ایر ۱۹ آبان ۲۳ آبان ۴ شب BB ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۶۳۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۷ آبان ۴ شب BB ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۶۳۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۳ روز مانده
ایران ایر ۲۲ آبان ۲۶ آبان ۴ شب BB ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۶۳۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۲ روز مانده
ماهان ۱۵ آبان ۱۸ آبان ۳ شب BB ۵,۶۶۱,۰۰۰ ۷,۹۳۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
ایران ایر ۸ آبان ۱۲ آبان ۴ شب BB ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۸,۷۹۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ماهان ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۵,۸۳۰,۰۰۰ ۸,۸۶۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۵,۸۳۰,۰۰۰ ۸,۸۶۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳ آبان ۷ آبان ۴ شب BB ۵,۸۳۰,۰۰۰ ۸,۸۶۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۴ آبان ۸ آبان ۴ شب BB ۵,۸۳۰,۰۰۰ ۸,۸۶۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۸,۹۳۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ایران ایر ۱۵ آبان ۱۹ آبان ۴ شب BB ۶,۲۶۰,۰۰۰ ۹,۲۹۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
ماهان ۲ آبان ۷ آبان ۵ شب BB ۶,۵۸۸,۰۰۰ ۱۰,۳۸۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
این هتل لوکس امکانات بی نظیری ارائه می دهد. در طبقه یازدهم، یک باشگاه مجهز به همراه استخر و نمای فوق العاده از منظره شهری دبی منتظر شماست. اتاق های این هتل شامل تلویزیون با سیستم ماهواره ای تعاملی است. حمّام های جادار این هتل دارای دوش هستند. چای/قهوه ساز هم داخل اتاق وجود دارد. رستوران Cavendish غذاهای اروپایی-بریتانیایی کلاسیک با عناصری از خاور میانه ارائه می دهد. میهمانان می توانند از نوشیدنی و اسنک های Authors Lounge لذّت برده یا یک گیلاس شراب در Healeys Bar & Terrace نوش جان کنند. بار ایرلندی McGettigan هم صبحانه ایرلندی، آبجو و سایر نوشیدنی های مخصوص این کشور را به شما پیشنهاد می کند. هتل بونینگتن با پای پیاده 5 دقیقه تا ایستگاه مترو دریاچه جمیرا و مجتمع تجاری دبی مال مارینا فاصله دارد. فرودگاه ابوظبی با خودرو 40 دقیقه و فرودگاه بین المللی دبی نیز 25 دقیقه با هتل فاصله دارند. امکانات تفریحی در نزدیکی هتل شامل سواحل، گلف، تنیس و اسکی می شود.
امکانات :
بیرونی: تراس
اسکی: انبار اسکی
فعالیت ها: زمین گلف(در 3 کیلومتری)، سونا، مرکز فیتنس، جکوزی، استخر سرپوشیده(همه ساله)، اتاق بازی، کتابخانه
غذا و نوشیدنی: رستوران، بار، صبحانه در اتاق، رستوران(سفارش غذا به صورت جدا)، رستوران(بوفه)، اسنک بار،منوی ویژه غذاهای رژیمی(در صورت تقاضا)
اینترنت: رایگان! وای فای در تمام قسمت های هتل بدون هیچ هزینه ای موجود است.
پارکینگ: رایگان! پارکینگ رایگان خصوصی در محل امکان پذیر است(نیازی به رزرو نیست.)
خدمات: سرویس اتاق، نهار بسته بندی شده، اجاره اتومبیل، آژانس(رایگان)، آژانس(اضافه بها)، تاکسی به فرودگاه(اضافه بها)، پذیرش 24 ساعته، پذیرش و خروج میهمان سریع ، تبدیل ارز،منشی تور، سرویس بلیط، نگهداری چمدان ها، دستگاه خودپرداز ATM، سرویس مستخدم، سرویس نگهداری از کودک، لباسشویی، خشکشویی، خدمات اتو، ماشین برق کفش، اتوی بخار لباس ها، امکانات برگزاری نشست ها/ضیافت ها، مرکز تجارت، فاکس/فوتوکپی،مرکز زیبایی/آرایشگاه، مغازه کادو فروشی، امکانات اتاق VIP، سوئیت ویژه ماه عسل
عمومی: روزنامه، گاوصندوق، مغازه(در هتل)، اتاق های بدون سیگار، امکانات ویژه میهمانان معلول، اتاق های خانواده، آسانسور، اتاق های عایق صدا، مکان مخصوص سیگار کشیدن
زبان ها: فیلیپینی، تایلندی، روسی، اندونزیایی، هندی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، عربی
نمایش بیشتر

*هتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
هنوز کاربری به این هتل پنج ستاره امتیاز نداده . شما اولین نفر باشید.
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

" معرکس! واقعا حرفی برای گفتن نیست چون عالی بود. برای یک سفر تجاری که به دبی اوده بودم، در این هتل اقامت کردم و خیلی خوشحالم که این هتل رو انتخاب کردم. اگه دوباره به دبی بیام، حتما همین جا اقامت می کنم.
"
مفید بود ؟ تشکر
" برای دو شب در این هتل اقامت داشتیم و در کل خیلی هتل راحت و خوبی بود و کارکنان خوبی هم داشت. این هتل نزدیک متروه اما اگه می خوایید که دبی رو در مدت کمی ببینید، موقعیت خوبی نداره.
"
مفید بود ؟ تشکر
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
سایر هتل های پنج ستاره نزدیک به هتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی
بستن
انتقال یخ های قطب جنوب به دبی برای تامین آب شیرین
نمایش نور برج خلیفه تا دو ماه دیگر ادامه پیدا می‌کند
چیزهایی که قبل از سفر به دبی باید بدانید:
تور دبی 90 یا 75 دقیقه ای با قایق
امارت شارجه
آیا خط هوایی Emirates واقعا به مردم بلیط پرواز رایگان می‌دهد؟
گرانترین لاستیک های جهان در دبی
تور های یکروزه دبی
امارات یکی از پنج مقصد برتر مشاغل بین المللی برای مهاجرین
زندانیان در امارات از این پس می‌توانند با فرزندان خود ویدیو چت داشته باشند

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی

لطفا منتظر بمانید...