هتل 4 ستاره آواری دبی

Avari Dubai Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان الرقه، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فاهتل 4 ستاره آواری دبی - Avari Dubai Hotel - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۱۰ مهر ۱۳ مهر ۳ شب BB ۴,۷۹۲,۰۰۰ ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
ایران ایر ۱۰ مهر ۱۴ مهر ۴ شب BB ۵,۴۳۰,۰۰۰ ۷,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
ایران ایر ۱۰ مهر ۱۵ مهر ۵ شب BB ۶,۰۶۷,۰۰۰ ۹,۲۵۵,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
ایران ایر ۸ مهر ۱۱ مهر ۳ شب BB ۴,۵۱۰,۰۰۰ ۶,۱۴۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۳۶۷,۰۰۰ ۳,۷۳۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
ایران ایر ۸ مهر ۱۳ مهر ۵ شب BB ۵,۷۸۵,۰۰۰ ۸,۶۹۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۳۶۷,۰۰۰ ۳,۷۳۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ایران ایر ۸ مهر ۱۴ مهر ۶ شب BB ۶,۴۲۲,۰۰۰ ۹,۹۶۵,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۳۶۷,۰۰۰ ۳,۷۳۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ایران ایر ۸ مهر ۱۵ مهر ۷ شب BB ۷,۰۶۰,۰۰۰ ۱۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۳۶۷,۰۰۰ ۳,۷۳۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ماهان ۸ مهر ۱۱ مهر ۳ شب BB ۴,۵۵۰,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۰۷,۰۰۰ ۳,۷۷۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ماهان ۸ مهر ۱۲ مهر ۴ شب BB ۵,۱۸۷,۰۰۰ ۷,۴۵۵,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۰۷,۰۰۰ ۳,۷۷۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ماهان ۸ مهر ۱۳ مهر ۵ شب BB ۵,۸۲۵,۰۰۰ ۸,۷۳۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۰۷,۰۰۰ ۳,۷۷۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ماهان ۸ مهر ۱۴ مهر ۶ شب BB ۶,۴۶۲,۰۰۰ ۱۰,۰۰۵,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۰۷,۰۰۰ ۳,۷۷۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ماهان ۸ مهر ۱۵ مهر ۷ شب BB ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۰۷,۰۰۰ ۳,۷۷۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ایران ایر ۷ مهر ۱۰ مهر ۳ شب BB ۴,۲۲۷,۰۰۰ ۵,۵۷۵,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۵۵,۰۰۰ ۴,۵۸۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
ایران ایر ۷ مهر ۱۱ مهر ۴ شب BB ۴,۸۶۵,۰۰۰ ۶,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۵۵,۰۰۰ ۴,۵۸۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
ایران ایر ۷ مهر ۱۳ مهر ۶ شب BB ۶,۱۴۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۵۵,۰۰۰ ۴,۵۸۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ایران ایر ۷ مهر ۱۴ مهر ۷ شب BB ۶,۷۷۷,۰۰۰ ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۵۵,۰۰۰ ۴,۵۸۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ماهان ۷ مهر ۱۰ مهر ۳ شب BB ۴,۲۶۷,۰۰۰ ۵,۶۱۵,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۹۵,۰۰۰ ۴,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ماهان ۷ مهر ۱۱ مهر ۴ شب BB ۴,۹۰۵,۰۰۰ ۶,۸۹۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۹۵,۰۰۰ ۴,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ماهان ۷ مهر ۱۲ مهر ۵ شب BB ۵,۵۴۲,۰۰۰ ۸,۱۶۵,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۹۵,۰۰۰ ۴,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ماهان ۷ مهر ۱۳ مهر ۶ شب BB ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۹,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۹۵,۰۰۰ ۴,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ماهان ۷ مهر ۱۴ مهر ۷ شب BB ۶,۸۱۷,۰۰۰ ۱۰,۷۱۵,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۹۵,۰۰۰ ۴,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ایران ایر ۶ مهر ۱۱ مهر ۵ شب BB ۵,۲۲۰,۰۰۰ ۷,۵۶۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۴۲,۰۰۰ ۵,۴۳۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ایران ایر ۶ مهر ۱۳ مهر ۷ شب BB ۶,۴۹۵,۰۰۰ ۱۰,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۴۲,۰۰۰ ۵,۴۳۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ایران ایر ۶ مهر ۱۰ مهر ۴ شب BB ۴,۵۸۷,۰۰۰ ۶,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۴۷,۰۰۰ ۵,۴۳۵,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
ماهان ۵ مهر ۸ مهر ۳ شب BB ۳,۹۶۲,۰۰۰ ۵,۰۲۷,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۵,۴۴۷,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۰۰۰
ماهان ۶ مهر ۹ مهر ۳ شب BB ۳,۹۸۵,۰۰۰ ۵,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۸۲,۰۰۰ ۵,۴۷۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ماهان ۶ مهر ۱۰ مهر ۴ شب BB ۴,۶۲۲,۰۰۰ ۶,۳۲۵,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۸۲,۰۰۰ ۵,۴۷۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ماهان ۶ مهر ۱۱ مهر ۵ شب BB ۵,۲۶۰,۰۰۰ ۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۸۲,۰۰۰ ۵,۴۷۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ماهان ۶ مهر ۱۲ مهر ۶ شب BB ۵,۸۹۷,۰۰۰ ۸,۸۷۵,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۸۲,۰۰۰ ۵,۴۷۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ماهان ۶ مهر ۱۳ مهر ۷ شب BB ۶,۵۳۵,۰۰۰ ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۸۲,۰۰۰ ۵,۴۷۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ماهان ۵ مهر ۹ مهر ۴ شب BB ۴,۳۴۰,۰۰۰ ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۷۰,۰۰۰ ۶,۳۲۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ماهان ۵ مهر ۱۰ مهر ۵ شب BB ۴,۹۷۷,۰۰۰ ۷,۰۳۵,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۷۰,۰۰۰ ۶,۳۲۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ماهان ۵ مهر ۱۱ مهر ۶ شب BB ۵,۶۱۵,۰۰۰ ۸,۳۱۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۷۰,۰۰۰ ۶,۳۲۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ماهان ۵ مهر ۱۲ مهر ۷ شب BB ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۹,۵۸۵,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۷۰,۰۰۰ ۶,۳۲۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
این هتل چهار ستاره در دیره و در نزدیکی برج ساعت و خیابان شلوغ الرقه قرار دارد. اتاق های عایق صدا، ماساژ، استخر بالای پشت بام و سرویس اتاق 24 ساعته از ویژگی های هتل آواری است. این هتل 2 رستوران برای میهمانان در اختیار دارد. Olive Tree در نزدیکی ورودی هتل 24 ساعته باز است و امکان سفارش غذا به صورت جدا و بوفه ای فراهم است. کافه Cinnamon هم در لابی واقع شده است. امکانات تفریحی اینجا شامل مرکز فیتنس و سوناست. میهانان می توانند در تراس آفتاب استراحت نمایند. این هتل همچنین مکان هایی برای سرگرمی زنده و نایت کلاب برای میهمانان در نظر گرفته است. همه اتاق ها به تهویه مطبوع مجهّز بوده و چای/قهوه ساز به همراه تلویزیون تعاملی و اینترنت رایگان و مینی بار ارائه میدهند. هر اتاق به مبلمان چوبی تیره و مدرن به همراه ملافه های سفید تخت ها مجهز است. هتل آواری کمتز از 5 کیلومتر تا فرودگاه بین المللی دبی فاصله دارد. ایستگاه مترو الرقه و دبی کریک هم با پای پیاده قابل دسترسی هستند. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
امکانات :
بیرونی: استخر روباز(همه ساله)
فعالیت ها: سونا، مرکز فیتنس، ماساژ، کارائوکه، نایت کلاب/دی جی، سرگرمی های سرشب
غذا و نوشیدنی: رستوران، بار، صبحانه در اتاق، رستوران(سفارش غذا به صورت جدا)، رستوران(بوفه)، اسنک بار،منوی ویژه غذاهای رژیمی(در صورت تقاضا)
اینترنت: رایگان! وای فای در تمام قسمت های هتل بدون هیچ هزینه ای موجود است.
پارکینگ: رایگان! پارکینگ رایگان خصوصی در محل امکان پذیر است(نیازی به رزرو نیست.)
خدمات: سرویس اتاق، اجاره اتومبیل، آژانس(رایگان)، تاکسی به فرودگاه(اضافه بها)، پذیرش 24 ساعته، تبدیل ارز،منشی تور، نگهداری چمدان ها، سرویس مستخدم، پذیرش و خروج میهمان به صورت خصوصی، سرویس نگهداری از کودک، لباسشویی، خشکشویی، خدمات اتو، اتوی بخار لباس ها، امکانات برگزاری نشست ها/ضیافت ها، مرکز تجارت، فاکس/فوتوکپی،مرکز زیبایی/آرایشگاه، امکانات اتاق VIP
عمومی: گاوصندوق، امکانات ویژه میهمانان معلول، آسانسور، اتاق های عایق صدا، مکان مخصوص سیگار کشیدن
زبان ها: فیلیپینی، هندی، انگلیسی، عربی
نمایش بیشتر

*هتل 4 ستاره آواری دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این هتل چهار ستاره امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

" این هتل عالی در یک محل شلوغ قرار داره و به راحتی میشه با مترو یا وسایل نقلیه عمومی دیگه به اونجا رسید. موقعیت هتل عالیه چون اغذیه فروشی ها، سوپرمارکت ها و بازارهای زیادی اونجا هست. کارکنان هتل برخورد دوستانه داشتند و اتاق ها تمیز و مرتب بودند.
"
مفید بود ؟ تشکر
" من در حال حاضر توی این هتل اقامت دارم. محوطه هتل خیلی خوبه و چندین رستوران و فروشگاه در اطراف هتل وجود داره. هتل اتاق های بزرگی داره و خدمات خیلی خوبه. صبحانه زیاد متنوع نیست. در کل هتل مناسبیه.
"
مفید بود ؟ تشکر
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 4 ستاره آواری دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 4 ستاره آواری دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
بستن
شرایط و قوانین ویزای امارات متحده عربی
بهترین نمایش موسیقی برادوی در تئاتر شهر دبی
تور دبی یک روزه به پارک آبی وایلد وادی
درباره ممنوعیت ویزای دبی و قوانین آن بیشتر بدانید (قسمت اول)
تور گردش در ابوظبی از دبی
جاذبه های گردشگری کمتر شناخته شده دبی
ممنوعیت توقف در حاشیه جاده برای اقامه نماز در دبی
پارادوکس های دبی
راهنمای کامل بهترین مراکز خرید دبی
4 هتل از 5 بلند ترین هتل های جهان در دبی هستند

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 4 ستاره آواری دبی

لطفا منتظر بمانید...