هتل 3 ستاره فورچون پرل دبی

Fortune Pearl Hotel 3-star hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان عمر بن خطاب، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فاهتل 3 ستاره فورچون پرل دبی - Fortune Pearl Hotel 3-star hotel - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۲۴ شهریور ۲۷ شهریور ۳ شب BB ۲,۸۴۷,۰۰۰ ۲,۸۴۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲۶ روز مانده
HB ۲,۹۰۳,۰۰۰ ۲,۹۰۳,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۱۰ شهریور ۱۳ شهریور ۳ شب BB ۲,۸۴۷,۰۰۰ ۲,۸۴۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۲,۹۰۳,۰۰۰ ۲,۹۰۳,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۳۰ مرداد ۲ شهریور ۳ شب BB ۲,۹۸۶,۰۰۰ ۲,۹۸۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۰۴۲,۰۰۰ ۳,۰۴۲,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۳۱ مرداد ۳ شهریور ۳ شب BB ۲,۹۹۶,۰۰۰ ۲,۹۹۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۰۵۲,۰۰۰ ۳,۰۵۲,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ماهان ۳۱ مرداد ۳ شهریور ۳ شب BB ۳,۰۲۶,۰۰۰ ۳,۰۲۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۰۸۲,۰۰۰ ۳,۰۸۲,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۲۴ شهریور ۲۸ شهریور ۴ شب BB ۳,۰۲۲,۰۰۰ ۳,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲۶ روز مانده
HB ۳,۰۹۷,۰۰۰ ۳,۰۹۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۲۳ شهریور ۲۷ شهریور ۴ شب BB ۳,۰۲۲,۰۰۰ ۳,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
HB ۳,۰۹۷,۰۰۰ ۳,۰۹۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۲ شهریور ۶ شهریور ۴ شب BB ۳,۰۲۲,۰۰۰ ۳,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۰۹۷,۰۰۰ ۳,۰۹۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۷ شهریور ۱۱ شهریور ۴ شب BB ۳,۰۲۲,۰۰۰ ۳,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۰۹۷,۰۰۰ ۳,۰۹۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۷ شهریور ۱۱ شهریور ۴ شب BB ۳,۰۲۲,۰۰۰ ۳,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۰۹۷,۰۰۰ ۳,۰۹۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۹ شهریور ۱۳ شهریور ۴ شب BB ۳,۰۲۲,۰۰۰ ۳,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۰۹۷,۰۰۰ ۳,۰۹۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۱۰ شهریور ۱۴ شهریور ۴ شب BB ۳,۰۲۲,۰۰۰ ۳,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۰۹۷,۰۰۰ ۳,۰۹۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۱۰ شهریور ۱۴ شهریور ۴ شب BB ۳,۰۲۲,۰۰۰ ۳,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۰۹۷,۰۰۰ ۳,۰۹۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ماهان ۳۰ مرداد ۲ شهریور ۳ شب BB ۳,۰۵۶,۰۰۰ ۳,۰۵۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۱۱۲,۰۰۰ ۳,۱۱۲,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۳۰ مرداد ۳ شهریور ۴ شب BB ۳,۱۷۱,۰۰۰ ۳,۱۷۱,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۲۴۶,۰۰۰ ۳,۲۴۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ماهان ۳۰ مرداد ۳ شهریور ۴ شب BB ۳,۱۹۱,۰۰۰ ۳,۱۹۱,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۲۶۶,۰۰۰ ۳,۲۶۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ماهان ۳۱ مرداد ۴ شهریور ۴ شب BB ۳,۲۰۱,۰۰۰ ۳,۲۰۱,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۲۷۶,۰۰۰ ۳,۲۷۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۳۱ مرداد ۴ شهریور ۴ شب BB ۳,۲۱۱,۰۰۰ ۳,۲۱۱,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۲۸۶,۰۰۰ ۳,۲۸۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
این هتل با اتاق های شیک در مرکز دبی جای گرفته است.رستوران، بار و نایت کلاب از ویژگی های فورچون پرل است. میهمانان همچنین می توانند به یک مرکز فیتنس و منشی تور دسترسی داشته باشند. اتاق های فورچون پرل با دکوراسیون مدرن و مبلمان و کف چوبی تزئین یافته است. همه اتاق ها تلویزیون و مینی بار دارند. سوئیت ها شامل نشیمن بزرگ و یا پذیرایی هستند. همه واحد ها به وای فای رایگان مجهز گشته اند. میهمانان می توانند در بوفه هتل صبحانه میل نمایند. برای نهار و شام هم اینجا رستورانی با انواع غذاهای محلّی و بین المللی پیشنهاد می نماید. اطراف هم پر از انواع و اقسام رستوران هاست. میهمانان می توانند از بیلیارد لذّت ببرند یا در بار چیزی بنوشند. به علاوه، پذیرش 24 ساعته و مرکز تجارت با امکانات برگزاری نشست ها هم فراهم شده است. هتل فورچون پرل در 1 کیلومتری خیابان Corniche و مرکز خرید و سرگرمی دبی قرار دارد. ایستگاه مترو Palm Deira هم با 10 دقیقه پیاده روی قابل دسترسی است. دیره منطقه مناسبی برای مسافرینی است که به تجارت، گردش و خرید لباس علاقه دارند.
امکانات :
بیرونی: تراس
فعالیت ها: بیلیارد، مرکز فیتنس، خدمه سرگرمی، نایت کلاب/دی جی
غذا و نوشیدنی: رستوران، بار، اسنک بار
اینترنت: رایگان! وای فای در اتاق های هتل بدون هیچ هزینه ای موجود است.
پارکینگ: رایگان! پارکینگ رایگان عمومی در نزدیکی هتل امکان پذیر است(نیاز به رزرو دارد.)
خدمات: سرویس اتاق، آژانس(اضافه بها)، تاکسی به فرودگاه(اضافه بها)، پذیرش 24 ساعته، پذیرش و خروج میهمان سریع ، تبدیل ارز،منشی تور، سرویس بلیط، نگهداری چمدان ها، سرویس مستخدم، لباسشویی، ماشین برق کفش، امکانات برگزاری نشست ها/ضیافت ها، مرکز تجارت، فاکس/فوتوکپی، مغازه کادو فروشی
عمومی: روزنامه، گاوصندوق، اتاق های بدون سیگار، اتاق های خانواده، آسانسور، سیگار ممنوع در سراسر هتل، مکان مخصوص سیگار کشیدن
زبان ها: هندی، انگلیسی
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره فورچون پرل دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این هتل سه ستاره امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
1 نفر اینجا رو دوست دارد.
1 نفر اینجا رفته
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

HT
0 تشکر
" پرسنل خيلي مهربوني داره "
مفید بود ؟ تشکر
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره فورچون پرل دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره فورچون پرل دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
سایر هتل های سه ستاره نزدیک به هتل 3 ستاره فورچون پرل دبی
هتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی
Delmon Boutique Hotel
1,1 کیلومتر - 5 دقیقه مشاهده مسیر
هتل 3 ستاره فورچون دیره هتل دبی
Fortune Deira Hotel 3-star hotel
1,1 کیلومتر - 4 دقیقه مشاهده مسیر
هتل 3 ستاره بنتا گرند دبی
Benta Grand Hotel 3-star hotel
1,5 کیلومتر - 5 دقیقه مشاهده مسیر
هتل 3 ستاره اوا (EWA) دیره هتل دبی
Ewa Dubai Deira Hotel 3-star hotel
1,6 کیلومتر - 6 دقیقه مشاهده مسیر
هتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی
Sun & Sands Sea View Hotel
1,5 کیلومتر - 6 دقیقه مشاهده مسیر
هتل 3 ستاره فونیکس دبی
Phoenix Hotel 3-star hotel
1,6 کیلومتر - 7 دقیقه مشاهده مسیر
هتل 3 ستاره پالم هتل دبی
Dubai Palm Hotel 3-star hotel
1,5 کیلومتر - 5 دقیقه مشاهده مسیر
هتل سه ستاره گلدن اسکور دبی
Golden Square Hotel Apartments
1,5 کیلومتر - 6 دقیقه مشاهده مسیر
هتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی
California Hotel 3-star hotel
1,4 کیلومتر - 6 دقیقه مشاهده مسیر
هتل 3 ستاره کلاریج هتل دبی
Claridge Hotel - Dubai 3-star hotel
1,2 کیلومتر - 4 دقیقه مشاهده مسیر
هتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی
City Star Hotel 3-star hotel
2,3 کیلومتر - 8 دقیقه مشاهده مسیر
هتل 3 ستاره صدف هتل دبی
Sadaf Hotel 3-star hotel
1,6 کیلومتر - 7 دقیقه مشاهده مسیر
هتل 3 ستاره جونراد هتل دبی
Jonrad Hotel 3-star hotel
1,8 کیلومتر - 8 دقیقه مشاهده مسیر
هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس
Landmark Hotel
2,1 کیلومتر - 9 دقیقه مشاهده مسیر
بستن
از سرگیری پرواز مستقیم بوشهر - دبی
تور گردش در ابوظبی از دبی
کنسرت اکسو در دبی 2018
نُه ایستگاه در امتداد کانال آبی دبی
کنسرت اکسو در دبی 2018
موزه لوور فرانسوی در ابوظبی
هزینه زندگی در دبی
آتش سوزی هتل آدرس دبی (العنوان) در شب سال نو
IFLY تجربه بی نظیر پرواز
رتبه امارات از نظر دارندگان قدرتمندترین پاسپورت ها افزایش یافت

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 3 ستاره فورچون پرل دبی

لطفا منتظر بمانید...