هتل 3 ستاره صدف هتل دبی

Sadaf Hotel

شما اولین امتیاز دهنده باشید من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان شماره 2، نزدیک میدان ماهی، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره صدف هتل دبی - Sadaf Hotel - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۳,۴۳۰,۰۰۰ ۴,۲۹۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۷۴,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۳,۴۳۰,۰۰۰ ۴,۲۹۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۵۷۴,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۶ آبان ۹ آبان ۳ شب BB ۳,۴۳۰,۰۰۰ ۴,۲۹۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۵۷۴,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۱ آبان ۴ آبان ۳ شب BB ۳,۶۶۰,۰۰۰ ۴,۵۲۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۰۴,۰۰۰ ۴,۸۱۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۴ آبان ۷ آبان ۳ شب BB ۳,۶۶۰,۰۰۰ ۴,۵۲۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۰۴,۰۰۰ ۴,۸۱۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۳,۶۶۰,۰۰۰ ۴,۵۲۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۰۴,۰۰۰ ۴,۸۱۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۳ آبان ۶ آبان ۳ شب BB ۳,۶۶۰,۰۰۰ ۴,۵۲۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۰۴,۰۰۰ ۴,۸۱۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۳,۷۳۰,۰۰۰ ۴,۵۹۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۸۷۴,۰۰۰ ۴,۸۸۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۳,۷۱۸,۰۰۰ ۴,۸۷۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۲۵۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۳,۷۱۸,۰۰۰ ۴,۸۷۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۲۵۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۳,۷۱۸,۰۰۰ ۴,۸۷۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۲۵۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۳,۹۴۸,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۵,۴۸۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۳,۹۴۸,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۵,۴۸۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۳ آبان ۷ آبان ۴ شب BB ۳,۹۴۸,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۵,۴۸۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۴ آبان ۸ آبان ۴ شب BB ۳,۹۴۸,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۵,۴۸۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۴,۰۱۸,۰۰۰ ۵,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۲۱۰,۰۰۰ ۵,۵۵۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲ آبان ۷ آبان ۵ شب BB ۴,۲۳۶,۰۰۰ ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۷۶,۰۰۰ ۶,۱۵۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
هتل صدف سرویس عالی در یک منطقه بی نظیر ارائه می دهد. این هتل در نزدیکی بازار سنّتی نایف و مرشد و بازار معروف طلا قرار دارد. رسیدن به ایستگاه مترو یونیون هم چند دقیقه پیاده روی لازم دارد. چند دقیقه پیاده روی شما را به مرکز خرید الغریر خواهد رساند و خیابان الرقه هم با مغازه ها و رستوران های زنده اش از شما پذیرایی خواهد کرد. آنجا شما انواع کافه ها را خواهید یافت تا از جرعه ای چایی یا قهوه بنشوید یا قلیان بکشید. کورنیش هم نزدیک هتل واقع شده است. یک مرکز تجاری بسیار مجهز هم در هتل صدف فراهم شده است. این هتل سرویس آژانس رایگانی به ساحل و مراکز خرید شهر ارائه می دهد.رستوران هم با غذاهای بین المللی و سرویس 24 ساعته از شما پذیرایی می کند. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد. این منطقه با داشتن برند های مطرحی چون نایک برای خرید منطقه ایده آلی به شمار می آید.
امکانات :
فعالیت ها: ماساژ
غذا و نوشیدنی: رستوران، صبحانه در اتاق، رستوران(بوفه)، اسنک بار
اینترنت: رایگان! اینترنت با سیم در تمام قسمت های هتل بدون هیچ هزینه ای موجود است.
پارکینگ: پارکینگ عمومی در نزدیکی هتل با پرداخت هزینه اضافی امکان پذیر است(نیازی به رزرو نیست.)
عمومی: روزنامه، گاوصندوق، اتاق های بدون سیگار، اتاق های خانواده، آسانسور، سیگار ممنوع در سراسر هتل، تهویه مطبوع
زبان ها: هندی، انگلیسی، عربی
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره صدف هتل دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
هنوز کاربری به این هتل سه ستاره امتیاز نداده . شما اولین نفر باشید.
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره صدف هتل دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره صدف هتل دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره صدف هتل دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
بستن
ساعات کاری دبی و تعطیلات رسمی در دبی
احداث پارک آبی بادی در ساحل جمیرا
نحوه پرداخت پاداش حین کار در دبی
قوانین حمل دارو در شهر دبی
کابین های بیزینس جدید در پرواز های آدلاید امارات
اسپینس
چینی ها شروع سال نو خود را در دبی جشن گرفتند
تاج اکسپرس در تئاتر دبی ، تاج اکسپرس
ویلای های شناور در دبی
بهترین نمایش موسیقی برادوی در تئاتر شهر دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 3 ستاره صدف هتل دبی

لطفا منتظر بمانید...