هتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی

Royal Continental Hotel

شما اولین امتیاز دهنده باشید من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دبی- خیابان 27 ام- بعد از مرکز شهر دیره- بندر سعید
97142035000+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فاهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ماهان ۳۱ شهریور ۳ مهر ۳ شب BB ۳,۵۵۲,۰۰۰ ۵,۶۹۳,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۹۷,۰۰۰ ۵,۶۱۱,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ایران ایر ۳۱ شهریور ۳ مهر ۳ شب BB ۳,۵۵۸,۰۰۰ ۵,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۰۳,۰۰۰ ۵,۶۱۷,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
ایران ایر ۱ مهر ۴ مهر ۳ شب BB ۳,۵۵۸,۰۰۰ ۵,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۰۳,۰۰۰ ۵,۶۱۷,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
ایران ایر ۳ مهر ۶ مهر ۳ شب BB ۳,۵۵۸,۰۰۰ ۵,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۰۳,۰۰۰ ۵,۶۱۷,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
ایران ایر ۴ مهر ۷ مهر ۳ شب BB ۳,۵۵۸,۰۰۰ ۵,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۱۰۳,۰۰۰ ۵,۶۱۷,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
ماهان ۱ مهر ۴ مهر ۳ شب BB ۳,۵۶۲,۰۰۰ ۵,۷۰۳,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۶۲۱,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ماهان ۲ مهر ۵ مهر ۳ شب BB ۳,۵۷۲,۰۰۰ ۵,۷۱۳,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۱۷,۰۰۰ ۵,۶۳۱,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ماهان ۳ مهر ۶ مهر ۳ شب BB ۳,۵۷۲,۰۰۰ ۵,۷۱۳,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۱۷,۰۰۰ ۵,۶۳۱,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ماهان ۴ مهر ۷ مهر ۳ شب BB ۳,۵۷۲,۰۰۰ ۵,۷۱۳,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۱۱۷,۰۰۰ ۵,۶۳۱,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ماهان ۳۱ شهریور ۴ مهر ۴ شب BB ۳,۸۷۵,۰۰۰ ۶,۷۲۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۰۲,۰۰۰ ۶,۶۱۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ایران ایر ۳۱ شهریور ۴ مهر ۴ شب BB ۳,۸۸۱,۰۰۰ ۶,۷۳۵,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۰۸,۰۰۰ ۶,۶۲۵,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
ایران ایر ۳ مهر ۷ مهر ۴ شب BB ۳,۸۸۱,۰۰۰ ۶,۷۳۵,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۰۸,۰۰۰ ۶,۶۲۵,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
ماهان ۱ مهر ۵ مهر ۴ شب BB ۳,۸۹۵,۰۰۰ ۶,۷۴۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۲۲,۰۰۰ ۶,۶۳۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ماهان ۲ مهر ۶ مهر ۴ شب BB ۳,۸۹۵,۰۰۰ ۶,۷۴۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۲۲,۰۰۰ ۶,۶۳۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ماهان ۴ مهر ۸ مهر ۴ شب BB ۳,۸۹۵,۰۰۰ ۶,۷۴۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۶۲۲,۰۰۰ ۶,۶۳۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ماهان ۳ مهر ۷ مهر ۴ شب BB ۳,۹۴۵,۰۰۰ ۶,۷۹۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۷۲,۰۰۰ ۶,۶۸۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰

هتل چهار ستاره رویال کانتیننتال در شهر دبی (منطقه دیره) واقع می باشد.

این هتل در فاصله 500 متری از مرکز خرید دیره قرار دارد.

در این هتل دسترسی رایگان به اینترنت بی سیم و پارکینگ رایگان می باشد.

میهمانان هتل رویال کانتیننتال می توانند از غذاهای رستوران لذت ببرند.

هر اتاق هتل دارای سیستم تهویه ی هوای مطبوع ، تلویزیون LCD با کانالهای ماهواره ای می باشد.

بعضی از اتاقها دارای صندلی برای آسودگی شما هستند.

همچنین اتاق ها دارای حمام خصوصی با لوازم جانبی از قبیل دمپایی، لوازم آرایشی و بهداشتی و سشوار می باشد.

در این هتل می توانید تنیس روی میز بازی کنید و ماشین کرایه کنید.

مرکز خرید برج های دوقلو در فاصله 3.1 کیلومتری این هتل می باشد.

همچنین مرکز خرید البوستان در فاصله 4.1 کیلومتری این هتل قرار دارد.

فرودگاه بین المللی دبی در فاصله ی 2 کیلومتری هتل رویال کانتیننتال قرار دارد.

این منطقه برای خرید با مارک های محبوب H&M ، Zara عالی است.


امکانات :

وای فای رایگان، ماهواره، صبحانه در اتاق، سرویس اتاق، سوییت ماه عسل، اتاق افراد غیر سیگاری، اتاق عایق صدا، خشکشویی، سالن اجتماعات، پارکینگ رایگان، صندوق امانات و پذیرش 24 ساعته.


نمایش بیشتر

*هتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
هنوز کاربری به این هتل چهار ستاره امتیاز نداده . شما اولین نفر باشید.
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
بستن
انتقال یخ های قطب جنوب به دبی برای تامین آب شیرین
دو رنگارنگ در دبی - color run
سفر دبی هزینه
احداث پارک آبی بادی در ساحل جمیرا
یافتن کار در دبی
ممنوعیت توقف در حاشیه جاده برای اقامه نماز در دبی
کارفور
هزینه تاکسی از فرودگاه تا هتل در دبی
مقایسه چرخ فلک های چشم لندن و چشم دبی
بررسی چند قانون کار در دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی

لطفا منتظر بمانید...