هتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان

DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island

شما اولین امتیاز دهنده باشید من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دبی-جزیره المرجان-راس الخیمه
97172030000+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فاهتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان - DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۲۴ شهریور ۲۷ شهریور ۳ شب BB ۸,۰۳۹,۰۰۰ ۴,۵۱۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲۶ روز مانده
HB ۵,۳۱۰,۰۰۰ ۴,۵۱۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۱۰ شهریور ۱۳ شهریور ۳ شب BB ۸,۰۳۹,۰۰۰ ۴,۵۱۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۳۱۰,۰۰۰ ۴,۵۱۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۲۴ شهریور ۲۸ شهریور ۴ شب BB ۹,۹۴۴,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲۶ روز مانده
HB ۶,۳۰۵,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۲۳ شهریور ۲۷ شهریور ۴ شب BB ۹,۹۴۴,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
HB ۶,۳۰۵,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۷ شهریور ۱۱ شهریور ۴ شب BB ۹,۹۴۴,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۳۰۵,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۷ شهریور ۱۱ شهریور ۴ شب BB ۹,۹۴۴,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۳۰۵,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۹ شهریور ۱۳ شهریور ۴ شب BB ۹,۹۴۴,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۶,۳۰۵,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۱۰ شهریور ۱۴ شهریور ۴ شب BB ۹,۹۴۴,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۶,۳۰۵,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۱۰ شهریور ۱۴ شهریور ۴ شب BB ۹,۹۴۴,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۶,۳۰۵,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۳۰ مرداد ۲ شهریور ۳ شب BB ۸,۱۷۸,۰۰۰ ۷,۱۴۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۸,۱۷۸,۰۰۰ ۷,۱۴۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۳۱ مرداد ۳ شهریور ۳ شب BB ۸,۱۸۸,۰۰۰ ۷,۱۵۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۸,۱۸۸,۰۰۰ ۷,۱۵۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ماهان ۳۱ مرداد ۳ شهریور ۳ شب BB ۸,۲۱۸,۰۰۰ ۷,۱۸۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۸,۲۱۸,۰۰۰ ۷,۱۸۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ماهان ۳۰ مرداد ۲ شهریور ۳ شب BB ۸,۲۴۸,۰۰۰ ۷,۲۱۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۸,۲۴۸,۰۰۰ ۷,۲۱۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۲ شهریور ۶ شهریور ۴ شب BB ۹,۹۴۴,۰۰۰ ۸,۵۶۹,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۹,۹۴۴,۰۰۰ ۸,۵۶۹,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۳۰ مرداد ۳ شهریور ۴ شب BB ۱۰,۰۹۳,۰۰۰ ۸,۷۱۸,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۰,۰۹۳,۰۰۰ ۸,۷۱۸,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ماهان ۳۰ مرداد ۳ شهریور ۴ شب BB ۱۰,۱۱۳,۰۰۰ ۸,۷۳۸,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۰,۱۱۳,۰۰۰ ۸,۷۳۸,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ماهان ۳۱ مرداد ۴ شهریور ۴ شب BB ۱۰,۱۲۳,۰۰۰ ۸,۷۴۸,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۰,۱۲۳,۰۰۰ ۸,۷۴۸,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۳۱ مرداد ۴ شهریور ۴ شب BB ۱۰,۱۳۳,۰۰۰ ۸,۷۵۸,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۰,۱۳۳,۰۰۰ ۸,۷۵۸,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰

هتل پنج ستاره دابل نری بای هیلتون در منطقه الحمرای راس الخیمه واقع شده است.

این هتل دارای 600 متر ساحل خصوصی شنی و ویلا با بالکن های مجهز و منظره ای از دریای عربی می باشد.

اینترنت وای فای رایگان در مناطق عمومی این هتل در دسترس می باشد.

همه اتاق ها دارای یک تلویزیون LCD ، مینی بار، کتری برقی و نشیمن است.

حمام با دوش ثابت و لوازم آرایشی و بهداشتی رایگان تجهیز شده اند.

میهمانان می توانند از غذاهای هتل با 14 رستوران و بار، شامل سالن غذاخوری و کافه و 4 رستوران تخصصی، بار در پشت بام ، بار در کنار استخر و باشگاه شبانه لذت ببرند.

باشگاه کودکان که به تازگی باز شده است با بخش های مخصوص بازی برای کودکان و بچه های بزرگتر و زمین بازی در فضای بیرون برای میهمانان تدارک دیده شده است.

علاوه بر این خانواده ها می توانند از قلمرو کشتی دزدان دریایی و اسلایدهای آبی زیادی لذت ببرند.

این هتل دارای بزرگترین قایق تارزان با ارتفاع 14 فوت و اسلاید آب و نوسان طناب که هیجان مخاطب را برای تجربه یک بازی آبی جلب می کند.

 این اقامتگاه دارای باشگاه بدنسازی و استخر شنا با کنترل دما و شامل 2 استخر کودک می باشد.

در این هتل دو سالن آب گرم، سونا و چند مرکز درمان ، استخر سرپوشیده، سالن آرایش و کافه برای استراحت میهمانان می باشد.

فرودگاه راس الخیمه در فاصله 25 دقیقه با ماشین اسن هتل قرار دارد.

میهمانان می توانند در بازار الحمرا که در فاصله 5 دقیقه ای با ماشین هتل می باشد خرید کنند.

در رستوران المرجان این هتل غذا به صورت بوفه سرو می شود.


امکانات :

رستوران، کافی شاپ، ترانسفر فرودگاهی، خشکشویی، فروشگاه، صندوق امانات، رستوران فضای بازتلویزیون کابلی/ماهواره ای، مینی بار رایگان، استخر سرباز، استخر سرپوشیدهسونا، جکوزی، پارک آبی، ماساژ، ورزش های آبی، استخر ویژه کودکانسالن بازی کودکان، باشگاه بدنسازی، ساحل اختصاصی، اینترنت بی سیم رایگان در لابی


نمایش بیشتر

*هتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
هنوز کاربری به این هتل پنج ستاره امتیاز نداده . شما اولین نفر باشید.
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
سایر هتل های پنج ستاره نزدیک به هتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان
هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی
Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive
1,3 کیلومتر - 2 دقیقه مشاهده مسیر
بستن
43 چیزی که با یک درهم میتوانید بخرید
راهنمای پالم جمیرا
کنفرانس و نمایشگاه ساخت بیمارستان و مرکزهای درمانی دبی
بهترین پارک های آبی دبی
مترو در شهر دبی
تور دبی : اسکی ، یک روز کامل !
اطلاعات گردشگری دبی و نکات مربوط به سفردبی
اطلاعات گردشگری دبی و نکات مربوط به سفردبی
اطلاعات گردشگری دبی و نکات مربوط به سفردبی
اطلاعات گردشگری دبی و نکات مربوط به سفردبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان

لطفا منتظر بمانید...