هتل پنج ستاره جود پالاس دبی

Jood Palace

شما اولین امتیاز دهنده باشید من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دبی- دیره
+97142232222
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فاهتل پنج ستاره جود پالاس دبی - Jood Palace - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۱ آبان ۴ آبان ۳ شب BB ۴,۲۵۹,۰۰۰ ۵,۵۸۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۴,۲۸۹,۰۰۰ ۵,۶۱۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۳ روز مانده
ایران ایر ۲۰ آبان ۲۳ آبان ۳ شب BB ۴,۲۸۹,۰۰۰ ۵,۶۱۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
ایران ایر ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۴,۳۰۹,۰۰۰ ۵,۶۳۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ایران ایر ۶ آبان ۹ آبان ۳ شب BB ۴,۳۰۹,۰۰۰ ۵,۶۳۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ایران ایر ۱۹ آبان ۲۲ آبان ۳ شب BB ۴,۳۰۹,۰۰۰ ۵,۶۳۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
ایران ایر ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۴,۳۴۹,۰۰۰ ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۱۲ آبان ۱۵ آبان ۳ شب BB ۴,۳۴۹,۰۰۰ ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
ایران ایر ۹ آبان ۱۲ آبان ۳ شب BB ۴,۳۴۹,۰۰۰ ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۹ روز مانده
ایران ایر ۱۳ آبان ۱۶ آبان ۳ شب BB ۴,۴۴۹,۰۰۰ ۵,۷۷۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
ماهان ۱ آبان ۴ آبان ۳ شب BB ۴,۵۱۹,۰۰۰ ۵,۸۴۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۴ آبان ۷ آبان ۳ شب BB ۴,۵۱۹,۰۰۰ ۵,۸۴۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۴,۵۱۹,۰۰۰ ۵,۸۴۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳ آبان ۶ آبان ۳ شب BB ۴,۵۱۹,۰۰۰ ۵,۸۴۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۴,۵۸۹,۰۰۰ ۵,۹۱۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۸ آبان ۱۱ آبان ۳ شب BB ۴,۷۵۸,۰۰۰ ۶,۰۸۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ایران ایر ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۶,۶۳۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۶,۶۳۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۶,۶۳۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ایران ایر ۱۲ آبان ۱۶ آبان ۴ شب BB ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۶,۶۳۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
ایران ایر ۱۶ آبان ۲۰ آبان ۴ شب BB ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۶,۶۳۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
ایران ایر ۱۹ آبان ۲۳ آبان ۴ شب BB ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۶,۶۳۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۷ آبان ۴ شب BB ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۶,۶۳۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۳ روز مانده
ایران ایر ۲۲ آبان ۲۶ آبان ۴ شب BB ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۶,۶۳۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۲ روز مانده
ایران ایر ۱۶ آبان ۱۹ آبان ۳ شب BB ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۶,۲۷۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
ایران ایر ۸ آبان ۱۲ آبان ۴ شب BB ۵,۰۲۳,۰۰۰ ۶,۷۹۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ماهان ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۵,۰۹۳,۰۰۰ ۶,۸۶۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۵,۰۹۳,۰۰۰ ۶,۸۶۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳ آبان ۷ آبان ۴ شب BB ۵,۰۹۳,۰۰۰ ۶,۸۶۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۴ آبان ۸ آبان ۴ شب BB ۵,۰۹۳,۰۰۰ ۶,۸۶۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۱۵ آبان ۱۸ آبان ۳ شب BB ۵,۱۰۸,۰۰۰ ۶,۴۳۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
ماهان ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۵,۱۶۳,۰۰۰ ۶,۹۳۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ایران ایر ۱۵ آبان ۱۹ آبان ۴ شب BB ۵,۵۲۳,۰۰۰ ۷,۲۹۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
ماهان ۲ آبان ۷ آبان ۵ شب BB ۵,۶۶۷,۰۰۰ ۷,۸۸۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری

هتل جود پالاس دبی واقع در منطقه دیره دبی می باشد.

این هتل استخر در پشت بام و مرکز بزرگ بهداشتی ارائه می دهد.

ایستگاه متروی الرقه در فاصله 5 دقیقه پیاده تا این هتل قرار دارد.

دکوربندی اتاق های هتل جود پالاس گرم و زیبا بوده و دارای مبلمان کلاسیک و حمام اختصاصی می باشد.

هر اتاق در این هتل دارای بالکن با منظره شهر ، کتری چای و قهوه ساز و تلویزیون LCD با کانالهای ماهواره ای می باشد.

هتل جود پالاس 6 رستوران برای صرف غذا و نوشیدنی شامل غذاهای هندی، آسیایی و عربی مخصوص در اختیار مهمانان قرار می دهد.

امکانات تفریحی این هتل شامل استخر ورباز زیر نور خورشید، استخر مخصوص کودکان و مرکز تناسب اندام با امکانات عالی می باشد. همچنین مرکز آب گرم این هتل شامل سونا خشک و مرطوب است.

هتل جود پالاس دارای ترانسفر روزانه به ساحل و مرکز خرید دیره می باشد.

پارکینگ خصوصی رایگان نیز در دسترس میهمانان است.

ایستگاه متروی الرقه در چند قدمی این هتل بوده و مرکز خرید دیره در حدود 2 کیلومتر از این هتل قرار دارد و باشگاه دوچرخه و گلف در فاصله 2.3 کیلومتری از این هتل قرار دارد.


امکانات :

رستورانترانسفر فرودگاهیخشکشوییصندوق اماناتتلویزیون کابلی/ماهواره ایپارکینگاستخر روباز و سرپوشیدهسونا، جکوزی، ماساژ ومرکز تناسب اندام


نمایش بیشتر

*هتل پنج ستاره جود پالاس دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
هنوز کاربری به این هتل پنج ستاره امتیاز نداده . شما اولین نفر باشید.
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل پنج ستاره جود پالاس دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل پنج ستاره جود پالاس دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل پنج ستاره جود پالاس دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
بستن
مقایسه چرخ فلک های چشم لندن و چشم دبی
تور گردش در ابوظبی از دبی
نحوه پرداخت پاداش حین کار در دبی
تور دبی پرواز با پاراسیل
کنسرت اکسو در دبی 2018
تور های هوایی دبی
تور دبی کویر نوردی با شتر
غذاهای سنتی عربی
تحصیل در مدارس دبی
جشن سال نو را در نیکی بیچ (ساحل نیکی) دبی سپری کنید

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل پنج ستاره جود پالاس دبی

لطفا منتظر بمانید...