هتل پنج ستاره آوانی دیره دبی

AVANI Deira Dubai Hotel

شما اولین امتیاز دهنده باشید من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
شهر دبی-دیره-خیابان ابوبکر السیدیه و صلاح الدین
97146013999+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فاهتل پنج ستاره آوانی دیره دبی - AVANI Deira Dubai Hotel - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۴,۸۶۵,۰۰۰ ۷,۱۶۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۴,۸۶۵,۰۰۰ ۷,۱۶۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ایران ایر ۶ آبان ۹ آبان ۳ شب BB ۴,۸۶۵,۰۰۰ ۷,۱۶۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ایران ایر ۱۳ آبان ۱۶ آبان ۳ شب BB ۴,۸۶۵,۰۰۰ ۷,۱۶۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
ایران ایر ۱۲ آبان ۱۵ آبان ۳ شب BB ۴,۸۶۵,۰۰۰ ۷,۱۶۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
ایران ایر ۹ آبان ۱۲ آبان ۳ شب BB ۴,۸۶۵,۰۰۰ ۷,۱۶۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
ایران ایر ۱۹ آبان ۲۲ آبان ۳ شب BB ۴,۸۶۵,۰۰۰ ۷,۱۶۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۴,۸۶۵,۰۰۰ ۷,۱۶۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۴ روز مانده
ایران ایر ۲۰ آبان ۲۳ آبان ۳ شب BB ۴,۸۶۵,۰۰۰ ۷,۱۶۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
ماهان ۱ آبان ۴ آبان ۳ شب BB ۵,۰۹۵,۰۰۰ ۷,۳۹۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۴ آبان ۷ آبان ۳ شب BB ۵,۰۹۵,۰۰۰ ۷,۳۹۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۳۰ مهر ۳ آبان ۳ شب BB ۵,۰۹۵,۰۰۰ ۷,۳۹۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۵,۰۹۵,۰۰۰ ۷,۳۹۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳ آبان ۶ آبان ۳ شب BB ۵,۰۹۵,۰۰۰ ۷,۳۹۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۷,۴۶۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ماهان ۸ آبان ۱۱ آبان ۳ شب BB ۵,۳۸۴,۰۰۰ ۷,۶۸۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۹ روز مانده
ایران ایر ۱۶ آبان ۱۹ آبان ۳ شب BB ۵,۶۱۵,۰۰۰ ۷,۹۱۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
ایران ایر ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۵,۶۳۱,۰۰۰ ۸,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۵,۶۳۱,۰۰۰ ۸,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۵,۶۳۱,۰۰۰ ۸,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ایران ایر ۸ آبان ۱۲ آبان ۴ شب BB ۵,۶۳۱,۰۰۰ ۸,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۹ روز مانده
ایران ایر ۱۲ آبان ۱۶ آبان ۴ شب BB ۵,۶۳۱,۰۰۰ ۸,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
ایران ایر ۱۶ آبان ۲۰ آبان ۴ شب BB ۵,۶۳۱,۰۰۰ ۸,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
ایران ایر ۱۹ آبان ۲۳ آبان ۴ شب BB ۵,۶۳۱,۰۰۰ ۸,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۷ آبان ۴ شب BB ۵,۶۳۱,۰۰۰ ۸,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۴ روز مانده
ایران ایر ۲۲ آبان ۲۶ آبان ۴ شب BB ۵,۶۳۱,۰۰۰ ۸,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۳ روز مانده
ماهان ۳۰ مهر ۴ آبان ۴ شب BB ۵,۸۶۱,۰۰۰ ۸,۹۲۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۵,۸۶۱,۰۰۰ ۸,۹۲۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۵,۸۶۱,۰۰۰ ۸,۹۲۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳ آبان ۷ آبان ۴ شب BB ۵,۸۶۱,۰۰۰ ۸,۹۲۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۴ آبان ۸ آبان ۴ شب BB ۵,۸۶۱,۰۰۰ ۸,۹۲۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۵,۹۳۱,۰۰۰ ۸,۹۹۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ایران ایر ۱۵ آبان ۱۹ آبان ۴ شب BB ۶,۳۸۱,۰۰۰ ۹,۴۴۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
ماهان ۲ آبان ۷ آبان ۵ شب BB ۶,۶۲۷,۰۰۰ ۱۰,۴۵۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری

هتل پنج ستاره آوانی در شهر دبی در منطقه دیره قرار دارد.

این هتل در منطقه اصلی، فرهنگی متنوع دبی واقع شده است.

تنها ده دقیقه تا ناحیه مرکز تجارت و 4 کیلومتر تا فرودگاه بین المللی دبی و بازار طلای جهانی فاصله دارد.

ایستگاه متروی ابوبکر در جلوی این هتل قرار دارد.

میهمانان این هتل می توانند از اینترنت رایگان لذت ببرند.

اتاق های هتل آوانا دیره نور طبیعی و لوازم مدرن مانند تلویزیون LCD و همچنین امکانات تهیه چای و قهوه دارد.

سوئیت ها دارای یک اتاق نشیمن بوده و دسترسی رایگان به سالن اجرا و ترانسفر فرودگاهی نیز در دسترس است.

رستوران هتل روزانه صبحانه بوفه برای میهمانان سرو می کند.

میهمانان هتل آوانی می توانند از باشگاه و یا استخر روباز استفاده کنند.

فرودگاه بین المللی دبی، نهر دبی و بازار پارچه دبی در فاصله 10 دقیقه با ماشین این هتل می باشد.

مرکز تجارت جهانی دبی و بازار دبی تا این هتل 20 دقیقه با ماشین فاصله دارد. این هتل خدمات شاتل رایگان به بازاراوت لت و الغریر دبی ارائه می دهد.


امکانات :

اینترنت رایگان وای فای، تلویزیون، خشکشویی، صرافی، صندوق اماناتپذیرش 24 ساعته، اتاق خانوادگی، حمل و نقل فرودگاهی،فروشگاه، کارکنان چند زبانهاتاق ملاقات، رستوران، ماشین براق کننده کفش، کافی شاپ، اتاق کار با کامپیوتر، سالن کنفرانستراس، استخر روباز، سالن بدنسازی، مینی بار، حمام اختصاصیپارکینگ شخصی، صبحانه در اتاق، محل های تعیین شده برای سیگار کشیدن، خدمات معلولین


نمایش بیشتر

*هتل پنج ستاره آوانی دیره دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
هنوز کاربری به این هتل پنج ستاره امتیاز نداده . شما اولین نفر باشید.
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل پنج ستاره آوانی دیره دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل پنج ستاره آوانی دیره دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل پنج ستاره آوانی دیره دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
بستن
نکات ایمنی مهم در سفر به دبی
هواپیمایی امارات طولانی ترین مسیر بدون توقف جهان، بین دبی و پاناما سیتی را پرواز می کند
تراموا دبی
راهنمای پالم جمیرا
کنسرت اکسو در دبی 2018
آب و هوای سرد باعث نابود شدن لاک پشت ها در امارات متحده عربی می شود
آیا خط هوایی Emirates واقعا به مردم بلیط پرواز رایگان می‌دهد؟
بی کران | در آسمان دبی شنا کنید
اجاره خودرو و رانندگی در دبی
حمل و نقل عمومی دبی، یک بلیط محبوب در سال 2017

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل پنج ستاره آوانی دیره دبی

لطفا منتظر بمانید...